'; html += '
 • '; if(video3==''){ html += '
 • '; }else{ html +='
 • '; } html += ''; } return html; } function localVideo(video1,video2,video3,thumb1,thumb2,thumb3,startPic){//本地回放 var html = ''; if(video1!='' && video2=='' && video3==''){ html += '
  '; if(1855 == '1325'){//习头像被覆盖,因此将按钮置于左下角 html += '
  '; }else if(video1!='' && video2!=''){ html += '
  '; html += ''; html += '
  '; html += ''; } return html; } function qkVideo(video1,video2,video3,thumb1,thumb2,thumb3){ var html = ''; if(video1!='' && video2=='' && video3==''){ html += '
  '; html += ''; html += '
  '; }else if(video1!='' && video2!=''){ html += '
  '; html += ''; html += '
  '; html += ''; } return html; } function switchVideo(url,thumbpic,baseUrl){ $(".centerTips").hide(); $(".video").show(); $("#myVideo #myVideo_html5_api source").attr("src",url); $("#myVideo #myVideo_html5_api").attr("src",url); $("#myVideo #myVideo_html5_api").attr("poster",thumbpic); $("#myVideo .vjs-poster").attr("style","background-image: url('" + thumbpic +"');"); var videoUrl = $("#myVideo #myVideo_html5_api source").attr("src"); videojs("myVideo", {techOrder: ['html5', 'flash']}, function() { window.myPlayer = this; //502 502"#myVideo #myVideo_html5_api source").attr("src", videoList2[502 502this).index()]); //myPlayer.src(videoUrl); myPlayer.load(videoUrl); myPlayer.play(); }); } function switchFlash(url,thumbpic,baseUrl){ //alert(url); var embedHtml = ''; $(".centerTips").hide(); $(".video").empty(); embedHtml = ''; $(".video").html(embedHtml); $(".video").show(); } /* function changeSource(player,src) { player.pause(); player.currentTime(0); player.src(src); player.ready(function() { this.one('loadeddata', videojs.bind(this, function() { this.currentTime(0); })); this.load(); this.play(); }); }*/ $(document).ready(function(){ topnav2(); topnav1(); var thmub1,thumb2,thumb3,ifvideo1,ifvideo2,ifvideo3,lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3,status,startPic,html='',varname,videojsList={},videoJsScript,head; thumb1 = "U817P4T309D1855F22450DT20181112145456.jpg"; thumb2 = ""; thumb3 = ""; ifvideo1 = "//cloud.quklive.com/cloud/a/embed/1542002174261750".replace(/http/ig,'https').trim(); ifvideo2 = "".replace(/http/ig,'https').trim(); ifvideo3 = "".replace(/http/ig,'https').trim(); lcvideo1 = '//video.chinanews.com/replay/flv/qukan/2018/1542222006337.mp4'.replace(/http/ig,'https').trim(); lcvideo2 = ''.replace(/http/ig,'https').trim(); lcvideo3 = ''.replace(/http/ig,'https').trim(); status = 'js'; startPic = 'U817P4T309D1855F13828DT20181112145456.jpg'; var pageUrl = window.location.href; var baseUrl = pageUrl.substring(0,pageUrl.lastIndexOf("/") + 1); if(isIEVer(7) || isIEVer(8) || isIEVer(6)){//低版本使用flash addElement(); /*if(status=='js' && lcvideo1 !=''){//回放 且 本地地址1不为空 html += ieLocalVideo(lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3,thumb1,thumb2,thumb3); } 502 502".videoWrap").html(html);*/ } if(status=='yg'){//预告 if(ifvideo1!=''){ html = html+'
  '; } }else if(status=='qukan'){//直播 if(ifvideo1!='' && ifvideo2=='' && ifvideo3==''){ html = html+'
  '; }else if(ifvideo1!='' && ifvideo2!=''){ html += '
  '; html += ''; } }else if(status=='js'){//回放 //判断是否有本地回放地址,若有使用本地videojs,若无则使用iframe if(lcvideo1 !=''){//本地回放地址 if(isIEVer(7) || isIEVer(8) || isIEVer(6)){ html += ieLocalVideo(lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3,thumb1,thumb2,thumb3,startPic,baseUrl); }else{ html += localVideo(lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3,thumb1,thumb2,thumb3,startPic); } }else{ $(".centerTips").hide(); $(".video").show(); html += qkVideo(ifvideo1,ifvideo2,ifvideo3,thumb1,thumb2,thumb3); } } $(".videoWrap").html(html); if(isIEVer(7) || isIEVer(8) || isIEVer(6)){//低版本使用flash }else{ if(status=='js' && lcvideo1 !=''){ myPlayer = videojs('myVideo',{techOrder: ['html5', 'flash']}); } } /*视频切换*/ var videoList = [ifvideo1,ifvideo2,ifvideo3]; var videoList2 = [lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3]; /*只有一个视频时*/ /*if(502 502".videolist li").length==1){ 502 502this).css("width",'1000px'); }*/ /*多路视频时*/ $(".videolist li").click(function(){ $(this).addClass("current").prepend("
  ").children(".whiteback").wrapInner("
  "); $(this).siblings().removeClass("current"); var index = $(this).index(); if(videoList2[0]){ if(status == 'qukan'){//直播(使用本地视频时只限于回放状态) $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{//回放 if(isIEVer(7) || isIEVer(8) || isIEVer(6)){ //changeSource(myPlayer,videoList2[index]); if(index<2){ if(index==0){ switchFlash(videoList2[index],thumb1,baseUrl); }else{ switchFlash(videoList2[index],thumb2,baseUrl); } }else{ if(index==2){ if(videoList2[index]){ switchFlash(videoList2[index],thumb3,baseUrl); }else{ $(".centerTips").show(); $(".video").hide(); } } } }else{ if(index<2){ if(index==0){ switchVideo(videoList2[index],thumb1,baseUrl); }else{ switchVideo(videoList2[index],thumb2,baseUrl); } //switchVideo(videoList2[index]); }else{ if(index==2){ if(videoList2[index]){ switchVideo(videoList2[index],thumb3,baseUrl); }else{ $(".centerTips").show(); $(".video").hide(); } } } } } }else if(videoList[0]){ if(status == 'qukan'){//直播 if(index<2){ $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{ if(index=2){ if(videoList[index]){ $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{ $(".centerTips").show(); $(".video").hide(); } } } }else{//回放 if(index<2){ $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{ if(index=2){ if(videoList[index]){ $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{ $(".centerTips").show(); $(".video").hide(); } } } } }else{ $(".video").hide(); $(".centerTips").show(); } }); //502 502"#videoFrame #playIcon").attr('style','top: 210px;width:107px;left:40%;'); //console.log(videojsList[varname]); /*var myPlayer = videojs('myVideo');*/ /*console.log(myPlayer);*/ /*videojs("myVideo").ready(function(){ var myPlayer = this; //myPlayer.play(); });*/ /*页面刷新*/ $(".refresh").change(function(){ var radioSelected = $("input[name=refresh]:checked").val(); if(radioSelected == 30){ setTimeout("javascript:reloadtext2(0,10);",30000); //502 502"input[name=refresh]").addAttribute('checked'); }else if(radioSelected == 60){ setTimeout("javascript:reloadtext2(0,10);",60000); } }); if(1855 == "1325"){ $(".video-js .vjs-big-play-button").css({"top":"495px","left":"25px"}); } }); function weibo(id) { document.getElementById("id8").className="dii8"+id; }
 • 【新时代 新作为 新篇章】增绿植绿 2019-05-08
 • 中国端午,世界节日!看“世界朋友圈”如何过端午 2019-05-07
 • 今天去新国展 看遍全球好设计 2019-05-07
 • 女性头晕多吃这些食物:莲子栗子和核桃 2019-04-22
 • 为健康西藏建设奠定坚实的保健工作基础 2019-04-22
 • 应激发中小学生崇尚英雄的励志情结 2019-04-17
 • 企业党建--安徽频道--人民网 2019-04-17
 • 中国政法大学:“跨”出复合型人才培养路 2019-04-12
 • 隔代育儿,“晚年”该如何呵护童年(微议录) 2019-04-07
 • 听听领导人的党报故事 2019-03-30
 • 赵薇瘦了汤唯却胖了?女明星的身材真是一天一个样 2019-03-30
 • 当今的公知精英都引导人产生一个共识:干什么都不重要,钱就是“事业和面子”。为了钱,出售自己,很现实。因此,许许多多的人只“信仰人民币”。 2019-03-29
 • 台媒体人:当局几乎已宣告“寿终正寝” 2019-03-29
 • 生姜祛寒止痛可缓解身体不适 但也要注意食用禁忌 2019-03-19
 • 婚礼车队国道上占道跳舞拍视频 交警不帅也不美 2019-03-19
 • 滚动| 时政| 国际| 军事| 社会| 港澳| 台湾| 侨网| 经纬| 华人| 财经| 产经| 金融| 汽车| 娱乐| 体育| 文化| 理论| 生活| 图片| 视频| 直播
  回放

  彩票11选5: “警匪大片”上演 群英争霸决胜枪王之王

  一辆载满乘客的大巴被劫持,歹徒举枪对准司机头部,向警方叫嚣若不撤离将每分钟杀一名人质。现场特警、装甲车、无人机、狙击手已全部就位,在第二届世界警察手枪射击比赛开幕式上,警匪大战即将上演,多场景模拟警方办案,一起来感受现场的紧张刺激吧。

  图文滚动

  刷新

  相关新闻
  边看边聊
 • 【新时代 新作为 新篇章】增绿植绿 2019-05-08
 • 中国端午,世界节日!看“世界朋友圈”如何过端午 2019-05-07
 • 今天去新国展 看遍全球好设计 2019-05-07
 • 女性头晕多吃这些食物:莲子栗子和核桃 2019-04-22
 • 为健康西藏建设奠定坚实的保健工作基础 2019-04-22
 • 应激发中小学生崇尚英雄的励志情结 2019-04-17
 • 企业党建--安徽频道--人民网 2019-04-17
 • 中国政法大学:“跨”出复合型人才培养路 2019-04-12
 • 隔代育儿,“晚年”该如何呵护童年(微议录) 2019-04-07
 • 听听领导人的党报故事 2019-03-30
 • 赵薇瘦了汤唯却胖了?女明星的身材真是一天一个样 2019-03-30
 • 当今的公知精英都引导人产生一个共识:干什么都不重要,钱就是“事业和面子”。为了钱,出售自己,很现实。因此,许许多多的人只“信仰人民币”。 2019-03-29
 • 台媒体人:当局几乎已宣告“寿终正寝” 2019-03-29
 • 生姜祛寒止痛可缓解身体不适 但也要注意食用禁忌 2019-03-19
 • 婚礼车队国道上占道跳舞拍视频 交警不帅也不美 2019-03-19